herb gminy ksawerow.png
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ | ZAMIESZKAJ | ZAINWESTUJ

Uwaga! Rodzice przyszłych pierwszaków - nie przeoczcie terminu rekrutacji

Wójt Gminy Ksawerów określił terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów, na rok szkolny 2020/2021:

Zarządzenie Nr 03/2020 Wójta Gminy Ksawerów

W naszej gminie rodzice dzieci 7 letnich będą mogli składać wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej od dnia 25 lutego 2020 r. do dnia 9 marca 2020 r.

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone dnia 31 marca 2020 r.

Pamiętajmy, że każde dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od 7 roku życia do ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są ustawowo zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły lub do poinformowania dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o sposobie i miejscu realizacji obowiązku szkolnego ich dziecka.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji i obowiązku szkolnego można uzyskać w naszych placówkach oświatowych:

- Szkole Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie

- Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckioego w Woli Zaradzyńskiej

lub Referacie Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Gminy Ksawerów.

ilość odwiedzin: - 524