logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

II Sesja Rady Gminy Ksawerów

W dniu 16 maja 2024 r., o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Ksawerów odbyła się II Sesja Rady Gminy Ksawerów. Podczas sesji radni podjęli następujące decyzje:

Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ksawerów oraz ustalano jej skład osobowy i wybrano przewodniczącego komisji, tj.:

 • radna Aneta Archman – przewodnicząca komisji,
 • radny Mikołaj Ogiński- członek,
 • radna Aleksandra Syrek - członek,

Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ksawerów oraz ustalano jej skład osobowy i wybrano przewodniczącego komisji, tj.:

 • radna Bogusława Szczepańska – przewodnicząca komisji,
 • radny Maciej Bartos - członek,
 • radny Szczepan Nowak - członek,
 • radna Natalia Salamon - członek,
 • radna Aleksandra Syrek - członek.

Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Ksawerów oraz ustalano jej skład osobowy i wybrano przewodniczącego komisji, tj.:

 • radny Bogdan Dublewski – przewodniczący komisji,
 • radny Maciej Bartos - członek,
 • radna Monika Nocuń - członek,
 • radna Aneta Archman - członek,
 • radna Teresa Wołosz-Chałada - członek,
 • radny Mikołaj Ogiński - członek,
 • radny Marcin Dolny - członek,
 • radny Szczepan Nowak - członek,
 • radny Paweł Kasznicki - członek,
 • radna Urszula Światkowska - członek,
 • radny Arkadiusz Jędrzejczyk - członek,
 • radna Anna Szcześniak-Rydz - członek.

Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Samorządowo - Społecznej Rady Gminy Ksawerów oraz ustalano jej skład osobowy i wybrano przewodniczącego komisji, tj.:

 • radny Mikołaj Ogiński – przewodniczący komisji,
 • radny Marcin Dolny - członek,
 • radna Teresa Wołosz-Chałada - członek,
 • radna Aleksandra Syrek - członek,
 • radna Natalia Salamon - członek,
 • radna Bogumiła Szczepańska - członek. 

Podjęto uchwałę  zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie. 

Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażakaratownika i kandydata na strażaka ratownika Ochotniczezj Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej.

Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ksawerów. 

Radni siedzący przy stole konferencyjnym podczas trwania sesji rady gminy.
Radni siedzący przy stole konferencyjnym podczas trwania sesji rady gminy.

ilość odwiedzin: - 544