logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego

Wójt Gminy Ksawerów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ksawerów.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2024 wynosi 10 000 zł.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ksawerów” oraz z danymi Oferenta, w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2024 r. do godziny 17:00 (decyduje data wpływu):

  • w Kancelarii Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h (II piętro), w godzinach pracy Urzędu lub
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Ksawerów ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Ksawerów.

ilość odwiedzin: - 137