logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

Dzisiaj po przeszło 2 miesiącach wakacji uczniowie powrócili do szkół, aby uroczyście rozpocząć nowy 2022/2023 rok szkolny.

Uroczysty apel w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej rozpoczął się o godz. 9.00, a w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie o godz. 10.30.

Wszyscy uczniowie zostali serdecznie przywitani przez grono pedagogiczne placówek i przedstawicieli gminnego samorządu. Wójt Adam Topolski przywitał nową dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie Panią Marię Szaszkiewicz (dotychczasowego dyrektora Szkoły Podstawowej w Ksawerowie) i pogratulował zwycięstwa w konkursie na dyrektora zespołu. Od 1 września 2022 r. Szkoła Podstawowa  im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie połączyła się organizacyjnie z Gminnym Przedszkolem w Widzewie tworząc zespół.

Gratulacje i życzenia powodzenia otrzymały także 2 zastępczynie dyrektora zespołu Pani Anna Hanszke, która pomoże dyrektorowi w zarządzaniu oddziałami szkolnymi oraz Pani Lucyna Kasznicka, która wesprze dyrektora w zarządzaniu oddziałami przedszkolnymi zlokalizowanymi w szkole i przedszkolu.

Podczas uroczystości Wójt wręczył najzdolniejszym uczniom stypendia i listy gratulacyjne. Księża proboszczowie z naszych parafii wsparli dzieci i młodzież dobrym słowem.

Trochę statystyk z bieżącego roku szkolnego:

  • w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej uczyć się będzie 250 dzieci (w 11-stu oddziałach przedszkolnych i szkolnych),
  • w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie:
    • w Szkole Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie uczyć się będzie 542 dzieci (w 24 oddziałach przedszkolnych i szkolnych),
    • w Gminnym Przedszkolu w Widzewie mamy 2 oddziały przedszkolne (50 dzieci)

Więcej w najnowszym wydaniu Echa Gminy Ksawerów.

Na sali gimnastycznej siedzi grupa ubranych na galowo dzieci Na sali gimnastycznej siedzi grupa ubranych na galowo dzieci Na sali gimnastycznej siedzi grupa ubranych na galowo dzieci Na sali gimnastycznej siedzi grupa ubranych na galowo dzieci podczas rozpoczęcia roku szkolnego Na sali gimnastycznej siedzi grupa ubranych na galowo dzieci podczas rozpoczęcia roku szkolnego Na sali gimnastycznej siedzi grupa ubranych na galowo dzieci podczas rozpoczęcia roku szkolnego Na sali gimnastycznej stoi grupa osób. W pierwszym rzędzie od lewej strony pan dyrektor GDKzB, Pani Dyrektor szkoły oraz ksiądz proboszcz i wikary. Obok i w kolejnych rzędach stoją dzieci Uczniowie ubrani na galowo mają przepasane szarfy w barwach narodowych. Jeden uczeń trzyma sztandar, drugi flagę polski. Obok każdego chłopca stoją dwie dziewczynki Grupa dzieci w strojach galowych siedzi na ławkach w sali gimnastycznej. Z lewej strony widać rodziców Grupa dzieci w strojach galowych siedzi na ławkach w sali gimnastycznej. W pierwszym rzędzie łąwek na sali gimnastycznej siedzą zaproszeni goście oraz dyrekcja szkoły. W kolejnych ławkach siedzą uczniowie Na sali gimnastycznej w ławkach siedzą ubrane na galowo dzieci Na sali gimnastycznej siedzi grupa ubranych na galowo dzieci Z lewej strony stoją dwie kobiety- wicedyrektorki. Na środku Pani dyrektor. Z prawej strony wójt z bukietami kwiatów dla wicedyrektorek Pięcioro stypendystów z teczkami z herbem gminy oraz przedstawiciele władzy samorządowej Grupa dzieci ubranych na galowo stoi na boisku podczas rozpoczęcia roku szkolnego Grupa dzieci ubranych na galowo stoi na boisku podczas rozpoczęcia roku szkolnego Grupa dzieci ubranych na galowo stoi na boisku podczas rozpoczęcia roku szkolnego Grupa dzieci ubranych na galowo stoi na boisku podczas rozpoczęcia roku szkolnego Grupa dzieci ubranych na galowo stoi na boisku podczas rozpoczęcia roku szkolnego Z lewej strony Pani Dyrektor szkoły z mikrofonem. Na środku Pani Sekretarz, z prawej strony wójt gminy Grupa dzieci ubranych na galowo stoi na boisku podczas rozpoczęcia roku szkolnego Grupa dzieci ubranych na galowo stoi na boisku podczas rozpoczęcia roku szkolnego Grupa dzieci ubranych na galowo stoi na boisku podczas rozpoczęcia roku szkolnego Grupa dzieci ubranych na galowo stoi na boisku podczas rozpoczęcia roku szkolnego Grupa dzieci ubranych na galowo stoi na boisku podczas rozpoczęcia roku szkolnego Grupa dzieci ubranych na galowo stoi na boisku podczas rozpoczęcia roku szkolnego Grupa dzieci ubranych na galowo stoi na boisku podczas rozpoczęcia roku szkolnego Dwoje uczniów z teczkami z herbem gminy

ilość odwiedzin: - 679