logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

1 września 1939 - Pamiętamy!

83 lata temu dokładnie 1 września 1939 roku, rozpoczął się ciężki niepewny czas dla Polaków. Zostaliśmy zaatakowani przez niemieckie wojska. Rozpoczęła się wojna. Czas walki, strachu o siebie o najbliższych, ale też czas rozstań i śmierci. Wczoraj dla uczczenia pamięci tych, którzy polegli  i uczestniczyli w tych wydarzeniach Wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski, Przewodniczący Komisji Samorządowo-Społecznej Rady Gminy Ksawerów Urszula Świątkowska, Sekretarz Gminy Ksawerów Monika Sroczyńska, Skarbnik Gminy Ksawerów Katarzyna Rogalewska oraz Dyrektor Gminnego Domu Kultury z Biblioteką Paweł Odorowicz oraz Kierownik Referatu Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Maria Waszkiewicz-Beze złożyli kwiaty w miejscach pamięci na terenie Gminy Ksawerów.

Przedstawiciele gminy składają kwiaty pod obeliskiem Przedstawiciele gminy składają kwiaty pod tablica pamiątkową pod kościołem Biało-czerwona wiązanka złożona koło krzyża

ilość odwiedzin: - 672