logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja dla hodowców drobiu

W związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski w tym na terenie województwa łódzkiego (ognisko HPAI z dnia 15 kwietnia 2021 w powiecie bełchatowskim), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach ponownie przypomina o zachowaniu środków, które zminimalizują możliwość rozprzestrzeniania się ww. jednostki chorobowej.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki. Przyczyną bywa też czynnik ludzki stąd istnieje konieczność zachowania zasad bioasekuracji. W związku z powyższym przypomina o konieczności:

  • odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami
  • utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki
  • przechowywania paszy oraz ściółki dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami
  • karmienia i pojenia drobiu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na incydenty dotyczące nielegalnego obrotu żywym drobiem. Jednocześnie informuje, że na terenie powiatu pabianickiego nie ma targowisk zatwierdzonych do obrotu żywymi zwierzętami w tym drobiem.
W przypadku stwierdzenia procederu, o którym mowa powyżej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach prosi o natychmiastowe powiadomienie Inspekcji Weterynaryjnej w Pabianicach.
Niezależnie od powyższego z ramienia Powiatowego Lekarza Weterynarii będą przeprowadzane kontrole gospodarstw pod względem zachowania zasad bioasekuracji. W przypadku nie stosowania się do zasad o których mowa powyżej będą nakładane kary administracyjne, a w przypadku stwierdzenia HPAI nie będą wypłacane odszkodowania.

Graficzne przedstawienie zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków

ilość odwiedzin: - 981