logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Nie daj się zaskoczyć - ważne zmiany prawne dla właścicieli czworonogów

Pamiętajmy, że posiadanie psa to nie tylko przyjemność. Opieka nad pupilem wiąże się z obowiązkami jakie na właściciela czworonoga nakłada prawo, które w miesiącu październiku br. znacznie się zaostrzyło!

Jeżeli chcemy uniknąć kary (grzywna może wynieść nawet 1000 zł) pamiętajmy o:

 • Odpowiednim pilnowaniu czworonogów.
  Właściciele czworonoga udając się z nim w miejsca ogólnodostępne mają obowiązek należytej kontroli swojego psa. Pupila należy wyprowadzać na smyczy, wypadałoby mieć również kaganiec lecz przede wszystkim powinniśmy pilnować, żeby nikogo nie pogryzł.  Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga jak i gdzie mu się tylko podoba. Jeżeli zwierzak wyrządzi szkodę odpowiada za nią właściciel, i nie ma tu znaczenia czy nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej.
 • Obowiązkowych szczepieniach ochronnych.
  Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.
 • Sprzątaniu po swoich pupilach.
  Podczas wyprowadzania naszych psiaków w miejsca publiczne naszym niezbędnikiem powinny stać się także woreczki i łopatka do zbierania psich odchodów. Taki zestaw możemy kupić w sklepie za kilkanaście złotych. Pamiętajmy, że ten dobry zwyczaj (a w niektórych miejscowościach takich jak nasza także prawo) świadczy także o naszej kulturze osobistej … nasze oburzenie podczas bliskiego kontaktu z taką „niespodzianką” jest jednakowe, bez względu na to czy jesteśmy właścicielami czworonoga, czy też nie.
 • Zapewnieniu właściwej opieki i warunków bytowania.
  Właściciele zwierząt mają obowiązek zapewnić swoim pupilom pomieszczenie chroniące przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.  Nie wolno trzymać zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący uszkodzenie ich ciała (czyli cierpienie). Pies musi mieć oraz możliwości niezbędnego ruchu, a długość ewentualnej uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

-------------------------------------------------------

 Art. 77. KODEKSU WYKROCZEŃ 
§  1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§  2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

§ 15 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów wprowadzonego UCHWAŁĄ NR XLVI/332/2017 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 19 kwietnia 2017 r.
§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) podstawowym obowiązkiem każdego opiekuna zwierzęcia jest zapewnienie mu opieki i właściwych warunków jego bytowania. (art. 9 ww. ustawy).

ilość odwiedzin: - 1634