logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi nieinformowania wyborców o tym, że jeżeli zostaną dopisani do spisu wyborców na swój wniosek w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r., będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r., Państwowa Komisja Wyborcza zaznacza, iż wyjaśnienia w tym zakresie podawane są do publicznej wiadomości przed każdymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również przed wyborami zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. Zostało to podkreślone w:
1) Informacji o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [str. 3], zamieszczonej na stronie internetowej Komisji w dniu 3 czerwca 2020 r. 20:50;
2) Informacji o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [str. 2] zamieszczonej na stronie internetowej Komisji w dniu 3 czerwca 2020 r. 20:53;
3) spocie informacyjnym „Co zrobić, aby zagłosować poza miejscem zamieszkania” (1:07 min.) dostępnym na stronie internetowej Komisji, na kanale YouTube oraz emitowanym na antenach m.in. Telewizji Polskiej).
Należy raz jeszcze zaznaczyć, że zasady te obowiązują od wielu lat.


Kolejna informacja w tym zakresie została podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej przed ponownym głosowaniem (II turą) wraz z informacją o głosowaniu korespondencyjnym (Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania – zamieszczony w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 6.48).
Jednoczenie należy zauważyć, że Państwowa Komisja Wyborcza wielokrotnie zwracała uwagę na problemy wynikające z powyższych regulacji, w szczególności właśnie w przypadku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestia ta stanowiła ważną część złożonej przez Komisję, zgodnie z art. 160 § 1 pkt 8 Kodeksu wyborczego, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów Informacji o realizacji przepisów Kodeksu wyborczego oraz propozycjach ich zmiany (pkt 10 pisma z dnia 1 lutego 2016 r. znak ZPOW-430-8/15).

ilość odwiedzin: - 854