logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ MEDiKSA

8 lipca podczas posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie, które odbyło się w Gminym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie pozytywnie zaopiniowano plan finansowy Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA na rok 2020. 

Rada Społeczna MEDIKSA 2020 (1).jpg

ilość odwiedzin: - 1203