logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja w sprawie zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2022 r.

Na podstawie uchwały Nr L/401/2022 Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej nastąpiła zmiana stawek opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 lipca 2022 r. miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą:

  • 34,00 zł. od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 136,00 zł. od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Stawki opłaty „śmieciowej” w okolicznych gminach w miesiącu sierpniu br. wynoszą następująco: miasto Pabianice - 34,00 zł, gmina Pabianice - 35,00 zł, gmina Dobroń - 35,00 zł, miasto Rzgów - 36,00 zł, gmina Lutomiersk - 36,00 zł, miasto i gmina Konstantynów Łódzki - 41,23 zł. (stawka obowiązująca od 01.07.2022 r.)

Referat Dochodów

ilość odwiedzin: - 548