logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać zarówno w formie tradycyjnej - papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie (budynek Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3 H, I piętro pok. 103), jak również elektronicznej - przez skrzynkę ePUAP.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie oraz na stronie internetowej GOPS w Ksawerowie w zakładce "Formularze do pobrania".

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: 

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o wypłatę dodatku trzeba złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

ilość odwiedzin: - 1231