logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja z naboru członków do komisji konkursowej

Zarządzeniem Nr 208/21 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 1 grudnia 2021 r.ogłoszono nabór na członka komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.

Termin zgłaszania kandydatów upłynął 13 grudnia 2021 r.

W wyznaczonym terminie nie zgłosił się żaden kandydat.

Wójt Gminy Ksawerów

/-/ Adam Topolski

ilość odwiedzin: - 265