logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja z otwarcia ofert - ul. Tylna i Twarda

INFORMACJA z dnia 14.10.2020 r. z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w ul. Tylnej i ul. Twardej w Gminie Ksawerów – etap I”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji podał kwotę, jaką Zamawiający zabezpieczył w budżecie na przedmiotowe zadanie. Kwota ta zgodnie z zapisami budżetu wynosi 190 200,00 zł. – w budżecie na 2020 rok.
Na otwarcie ofert przybył jeden przedstawiciel Wykonawcy.
Na zadanie wpłynęło 7 ofert. Oferty wpłynęły w terminie. Koperty są w stanie nienaruszonym i oznakowane zgodnie z siwz.

Oferta nr 1 P.P.H.U. „SANEL” Zaniewicz Spółka jawna, ul. Przemysłowa 18, 97- 400 Bełchatów.

Cena oferty:

 • w kwocie netto złotych: 1 527 719,89 zł. (słownie zł.: jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście 89/100);
 • w kwocie brutto złotych: 1 879 095,46 zł. (słownie zł.: jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć 46/100);
 • w tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 351 375,57 zł. (słownie zł.: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć 57/100);
 • termin gwarancji: 60 miesięcy; 
 • termin wykonania: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy;
 • termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Oferta nr 2 HYDROMAK Sp. z o. o., Poręby 26B, 98-220 Zduńska Wola. 

Cena oferty:

 • w kwocie netto złotych: 1 314 000,00 zł. (słownie zł.: jeden milion trzysta czternaście tysięcy 00/100);
 • w kwocie brutto złotych: 1 616 220,00 zł. (słownie zł.: jeden milion sześćset szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia 00/100);
 • w tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 302 220,00 zł. (słownie zł.: trzysta dwa tysiące dwieście dwadzieścia 00/100);
 • termin gwarancji: 60 miesięcy;
 • termin wykonania: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy;
 • termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak, ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków

Cena oferty:

 • w kwocie netto złotych: 1 587 370,38 zł. (słownie zł.: jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt 38/100);
 • w kwocie brutto złotych: 1 952 465,57 zł. (słownie zł.: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć 57/100);
 • w tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 365 095,19 zł. (słownie zł.: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć 19/100);
 • termin gwarancji: 60 miesięcy;
 • termin wykonania: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy;
 • termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Oferta nr 4 P.H.U. „JONTEX” Piotr Jończyk, Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów

Cena oferty:

 • w kwocie netto złotych: 1 578 678,66 zł. (słownie zł.: jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem 66/100);
 • w kwocie brutto złotych: 1 941 774,75 zł. (słownie zł.: jeden milion dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery 75/100);
 • w tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 363 096,09 zł. (słownie zł.: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt sześć 09/100);
 • termin gwarancji: 60 miesięcy;
 • termin wykonania: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy;
 • termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Oferta nr 5 Firma Handlowo-Usługowa Waldemar Chudy, ul. Jagiellońska 28/12, 98-200 Sieradz

Cena oferty:

 • w kwocie netto złotych: 1 845 902,02 zł. (słownie zł.: jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwa 02/100);
 • w kwocie brutto złotych: 2 270 459,48 zł. (słownie zł.: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć 48/100);
 • w tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 424 557,46 zł. (słownie zł.: czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem 46/100);
 • termin gwarancji: 60 miesięcy;
 • termin wykonania: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy;
 • termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane JARTEX Sp. jawna Adam Stefanowski Jarosław Stefanowski, ul. Skłodowskiej 118, 96-100 Skierniewice

Cena oferty:

 • w kwocie netto złotych: 1 470 000,00 zł. (słownie zł.: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy 00/100);
 • w kwocie brutto złotych: 1 808 100,00 zł. (słownie zł.: jeden milion osiemset osiem tysięcy sto 00/100);
 • w tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 338 100,00 zł. (słownie zł.: trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto 00/100);
 • termin gwarancji: 60 miesięcy;
 • termin wykonania: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy;
 • termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury.
 •  

Oferta nr 7 Konsorcjum Firm: „EVECO” Ewa Peraj, ul. Struga Andrzeja 35 lok. 14 – lider konsorcjum; Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EKOINŻBUD” Piotr Peraj, ul. Targowa 54, 99-210 Uniejów

Cena oferty:

 • w kwocie netto złotych: 1 298 881,91 zł. (słownie zł.: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden 91/100);
 • w kwocie brutto złotych: 1 597 624,75 zł. (słownie zł.: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 75/100);
 • w tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 298 742,84 zł. (słownie zł.: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwa 84/100);
 • termin gwarancji: 60 miesięcy;
 • termin wykonania: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy;
 • termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury.

/-/ Wójt Adam Topolski

ilość odwiedzin: - 1060