logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Infrastruktura sołecka na plus

Ma plakacie zdjęcie domu na tle pola. z Prawej stronie podstawowe informacje o naborze wniosków w projekcie

Zgłoszenia do naboru wniosków „Infrastruktura sołecka na plus” mogą składać Sołtysi sołectw funkcjonujących na terenach wiejskich województwa łódzkiego. W roku kalendarzowym Sołectwo może złożyć tylko jedno zgłoszenie.

Zgłoszenia do naboru należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do 14 marca 2023 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe). Ogłoszenie naboru wniosków „Infrastruktura sołecka na plus” wraz z regulaminem i wzorem wniosku znajduje się na stronie www.lodzkie.pl w zakładce „rolnictwo”.

Uwaga ważne!!

Przed złożeniem wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, planowaną we wniosku inwestycję należy wcześniej skonsultować z odpowiednimi pracownikami w Urzędzie Gminy Ksawerów lub wypełniony wniosek przesłać na adres: funduszeue@ksawerow.com, najpóźniej do dnia 3 marca 2023 r. 

ilość odwiedzin: - 581