logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

LXI Sesja Rady Gminy Ksawerów

W dniu 1 marca 2023 r., o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Ksawerów odbędzie się LXI Sesja Rady Gminy Ksawerów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LXI Sesji Rady Gminy Ksawerów.
 2. Przedstawianie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał.
 4. Informacje Wójta Gminy Ksawerów.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Ksawerów.
 6. (1) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2023 – 2026.
 7. (2) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2023 rok.
 8. (3) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 9. (4) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ksawerowie za 2022 rok.
 10. (5) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/384/2022 Rady Gminy Ksawerów z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 11. (6) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/376/2022 Rady Gminy Ksawerów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ksawerowie.
 12. (7) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ksawerów środków przeznaczonych na fundusz sołecki.
 13. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Gminy Ksawerów.
 14. Zamknięcie obrad LXI Sesji Rady Gminy Ksawerów.

W dniu 1 marca 2023 r., o godz. 11:00, w  Urzędzie Gminy Ksawerów odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Samorządowo – Społecznej.

ilość odwiedzin: - 585