logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

 

Program Karta Seniora Województwa Łódzkiego obejmuje szereg ulg i zniżek dla seniorów, które oferują instytucje oraz przedsiębiorcy.

Celem wprowadzenia Karty Seniora jest:

  • promowanie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów;
  • wzmocnienie kondycji finansowej seniorów;
  • zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego;
  • umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań
  • promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Szczegółowe informacje na stronie: www.rcpslodz.pl/index.php/seniorzy/karta-seniora-wojewodztwa-lodzkiego-wydawanie-kart-od-2-stycznia-2018-r/informacja-o-programie

 


Ładowanie Rozmowy