logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Kasa Urzędu Gminy została zlikwidowana!

Wójt Gminy Ksawerów informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 30 czerwca 2018 r. KASA URZĘDU GMINY KSAWERÓW została zlikwidowana.

 

W związku z tym, wpłaty gotówkowe dokonywane dotychczas w kasie Urzędu Gminy, od dnia 1 lipca 2018 r. można dokonywać w placówkach Banku Spółdzielczego PA-CO-BANK:

  • punkt kasowy w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h w budynku Urzędu Gminy (parter) w godzinach: poniedziałek 9:00- 16:30, wtorek- czwartek 8:00- 14:30, piątek 8:00- 13:30
  • w centrali Banku w Pabianicach, ul. Pułaskiego 8

Uwaga: od dokonywanych opłat w Banku Spółdzielczym ”PA-CO BANK” nie będzie pobierana prowizja bankowa.

 

Wpłat należności budżetowych Gminy Ksawerów należy dokonywać na numery rachunków bankowych Urzędu Gminy w Ksawerowie:

  • Dochody gminy, w tym: podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa, czynsze, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - nr 91 8788 0009 0023 2124 2047 0002
  • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualne numery kont bankowych, przyporządkowane każdemu płatnikowi tej opłaty
  • Opłaty za wnioski o udostępnienie danych osobowych - nr 37 8788 0009 0023 2124 2047 0004