logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Kolejne posesje z przyłączami wodociągowo - kanalizacyjnymi

Zakończyła się budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do posesji ul. Łódzka nr 27 i 29 w Ksawerowie w ramach zadania pn. Projekt i budowa sieci wod-kan w ul. Łódzka/Piaskowa. Wykonawcą inwestycji była firma EDAN a jej wartość wynosiła 84 345,98 zł. W dniu 20.06.2022 r. odbył się odbiór techniczny od którego zaczął obowiązywać 60 miesięczny okres gwarancyjny.

Referat Infrastruktury

ilość odwiedzin: - 633