logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

L Sesja Rady Powiatu Pabianickiego

W dniu 28 czerwca (wtorek) o godz. 10.00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się L Sesja Rady Powiatu Pabianickiego (sesja zdalna)
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad L Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pabianickiego za rok 2021.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022 – 2027.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Powiatu Pabianickiego z Miastem Łódź dotyczące realizacji zadań drogowych.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2020 – 2023”.
10. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad L Sesji RPP.

Sesja transmitowana będzie online - link do transmisji.

ilość odwiedzin: - 434