logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Kolizja z pomnikiem przyrody

Pomnik przyrody - drzewo przy remontowanym skrzyżowaniu. Widoczny dół w którym są korzenie drzewa. Z prawej strony nowe torowisko i jezdnia

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o termin przywrócenia stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Szerokiej z ulicą Łódzką (DW 482) w Ksawerowie, wyjaśniamy, że przedłużający się okres zakończenia prac jest związany z usunięciem kolizji przepustu drogowego z pomnikiem przyrody.

Wykonawca wielokrotnie podejmował próby rozwiązania tego problemu, jednakże dopiero w dniu 1 września 2021 r. otrzymał zgodę Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na zmianę lokalizacji przepustu. Od tego czasu Wykonawca przygotował uszczegółowienie dokumentacji z zakresu rozwiązań branży sanitarnej – rozwiązanie przepustu dla potrzeb operatu wodnoprawnego, następnie przygotował operat wodnoprawny i złożył wniosek do Wód Polskich celem otrzymania pozwolenia wodnoprawnego. Jednocześnie Wykonawca złożył dokumenty do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Dokumenty te są konieczne, aby skutecznie złożyć zawiadomienie do architektury i przystąpić do wykonywania robót budowlanych na tym skrzyżowaniu.

Referat Gospodarki Komunalnej

ilość odwiedzin: - 68