logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Koncepcja budowy nowego ośrodka zdrowia

Zgodnie z zawartą przez Gminę Ksawerów umową na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ulicy Szkolnej dz. nr 2187 obręb 0010 Ksawerów, projektant przedstawił 2 alternatywne koncepcje (zdjęcia poniżej). Obie koncepcje przewidują powierzchnię nowego ośrodka zdrowia nieznacznie przekraczającą 1000 m2 i oprócz usług świadczonych w obecnym budynku (podstawowa opieka zdrowotna, ginekologia, stomatologia, punkt pobrań) uwzględniają pomieszczenia przeznaczone na usługi związane z  medycyną pracy, fizjoterapią i rehabilitacją. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przekazywanie swoich uwag dotyczących koncepcji radnym Gminy Ksawerów lub bezpośrednio do Urzędu Gminy Ksawerów.

Ze szczegółową dokumentacją obu koncepcji można zapoznać się w Referacie Infrastruktury Urzędu Gminy Ksawerów (II p. p.304) w godzinach pracy urzędu.

Koncepcja 1

Wizualizacja budynku nowego ośrodka zdrowia przedstawiająca wejście do budynku wraz z terenem przed obiektem wyposażonym w ławki i nasadzenia Wizualizacja budynku nowego ośrodka zdrowia przedstawiająca wejście do budynku wraz z terenem przed obiektem Wizualizacja budynku nowego ośrodka zdrowia przedstawiająca budynek z lotu ptaka. Piętrowy budynek w kształcie litery H z szarą elewacją i czerwonym dachem

Koncepcja 2

Wizualizacja budynku nowego ośrodka zdrowia przedstawiająca budynek z dwoma wejściami. Przed budynkiem ławki, kostka brukowa i zielone nasadzenia Wizualizacja budynku nowego ośrodka zdrowia przedstawiająca parterowy budynek w kształcie litery L z dwoma wejściami. Przed budynkiem ławki, kostka brukowa i zielone nasadzenia i miejsca parkingowe Wizualizacja budynku nowego ośrodka zdrowia przedstawiająca budynek w kształcie litery L. Wokół budynku parking, trawnik, nasadzenia i ławki

ilość odwiedzin: - 48