logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Ksawerowska i Zachodnia na liście zadań gminnych

Gmina Ksawerów została ujęta na liście zadań gminnych realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie na zadania pn.:"Przebudowa ulicy Ksawerowskiej w Ksawerowie - droga gminna nr 108483E" oraz "Przebudowa ulicy Zachodniej od ul. Jana Pawła II do ul. Sienkiewicza w Ksawerowie" zostanie udzielone po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów.

Maksymalna do uzyskania wysokość dofinansowania dla każdego projektu może wynieść 80% kosztów kwalifikowalnych zadania. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od poziomu dochodów własnych gminy. 

ilość odwiedzin: - 1928