logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Kwiaty z okazji 3 Maja

Grupa osób stoi w rzeęzie. Na środku mężczyzna trzyma bukiet kwiatów. Grupa osób stoi w rzędzie.

Trzeciego maja obchodziliśmy święto państwowe, którego celem jest upamiętnienie uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zostało ono ustanowione w 1919 roku, a potem ponownie w 1990 r. W tym roku obchody w Ksawerowie miały wymiar symboliczny. Pod obeliskiem na terenie Gminnego Domu Kultury z Biblioteką oraz pod płytą pamiatkową znajdującą się na budynku kościoła parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej wieńce w imieniu władz samorządowych złożyli: Wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski, Przewodniczący Rady Gminy Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk, Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Bogdan Dublewski, Radna Gminy Ksawerów Elżbieta Świgulska, Sekretarz Gminy Ksawerów Monika Sroczyńska oraz Dyrektor Gminnego Domu Kulturyz Biblioteką w Ksawerowie Paweł Odorowicz.

ilość odwiedzin: - 511

Grupa tematyczna:
Brak tematów.