logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

LI Sesja Rady Gminy Ksawerów

Przy stole w sali konferencyjnej siedzą radni gminni

25 maja br. w Urzędzie Gminy Ksawerów odbyły się obrady LI Sesji Rady Gminy Ksawerów. Podczas sesji radnym został przedstawiony raport o stanie gminy za 2021 rok. Ponadto radni podjęli  uchwały dotyczące:

  • wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowych (dot. dz. 334/2 oraz 300/3);
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2022 – 2025 oraz zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2022 rok;
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniach oraz ćwiczeniach;
  • zmiany uchwały w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi i pieczęci gminy Ksawerów oraz określenia zasad używania herbu, barw gminy oraz pieczęci urzędowej.

ilość odwiedzin: - 681