logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Lista beneficjentów dofinansowania - wymiany pieców węglowych

Lista beneficjentów dofinansowania wymiany pieców węglowych na inne źródło ogrzewania (rok 2023) - Uchwała Rady Gminy Ksawerów nr XXI/171/2020 z 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Ksawerów, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.

Zgodnie z treścią protokołu z posiedzenia Komisji ds. realizacji postanowień ww. Regulaminu poniżej lista beneficjentów zakwalifikowanych wraz z numerami wniosków i datami ich złożenia:

wniosek nr 1 - Tomasz Grala - 31 stycznia 2023 r.

wniosek nr 2 - Katarzyna Kawecka-Borowiecka - 10 luty 2023 r.

wniosek nr 3 - Małgorzata Targaszewska - 1 marca 2023 r.

wniosek nr 4 - Alicja Sobańska - 8 marca 2023 r.

wniosek nr 5 - Czesław Jóźwiak - 15 marzec 2023 r.

wniosek nr 6 - Emilia Papież - 11 kwiecień 2023 r. 

wniosek nr 7 - Paweł Ziółkowski - 12 kwiecień 2023 r. 

wniosek nr 8 - Barbara Palpuchowska - 17 kwiecień 2023 r. 

wniosek nr 9 - Iwona Głębicka - 17 kwiecień 2023 r. 

wniosek nr 10 - Teresa Kowalska - 24 kwiecień 2023 r.

wniosek nr 11 - Barbara Leśnik-Wurch - 24 kwiecień 2023 r.

wniosek nr 12 - Alicja Użak -24 kwiecień 2023 r.

wniosek nr 13 - Renata Piotrowska -Wlaźlak - 27 kwiecień 2023 r.

wniosek nr 14 - Wiesława Gawrońska - 27 kwiecień 2023 r.

wniosek nr 15 - Dagmara Zając - 27 kwiecień 2023 r.

wniosek nr 16 - Krzysztof Orczykowski - 28 kwiecien 2023 r.

Referat Ochrony Środowiska

ilość odwiedzin: - 512