logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Złożono kolejne wnioski o dofinansowanie

Gmina Ksawerów złożyła 2 wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

  • Rozbudowa ul. Spółdzielczej w Ksawerowie
  • Remont ul. Zielonej w Ksawerowie

Łączna wartość zadań to ponad 2 mln zł.

Przypominamy, że zlożono również 3 wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina złożyła 3 wnioski:

  • Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów -  przewidywana wartość inwestycji ponad 11 mln zł., kwota wnioskowanych środków ponad 10 mln zł.
  • Budowa ogólnodostępnego basenu z kompleksem rekreacyjnym obok Szkoły Podstawowej w Ksawerowie wraz z zagospodarowaniem terenu -  przewidywana wartość inwestycji 30 mln zł., kwota wnioskowanych środków ponad 25 mln zł.
  • Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów - przewidywana wartość inwestycji 6 mln zł., kwota wnioskowanych środków ponad 5 mln zł.

ilość odwiedzin: - 1033