logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów

fundusze_tramwaj.jpg

 

Projekt pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów” realizowany przez Miasto Pabianice w partnerstwie z Gminą Ksawerów jest współfinansowany prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, III Oś priorytetowa: Transport.

Celem projektu jest wzrost wykorzystania szynowego transportu publicznego poprzez rozwój, poprawę funkcjonalności i atrakcyjności transportu zbiorowego w systemie aglomeracyjnym i integrację poszczególnych jego sektorów.

Informacje dotyczące projektu będą regularnie zamieszczane na stronie: https://um.pabianice.pl/artykul/332/1619/projekt-lodzki-tramwaj-metropolitalny-etap-pabianice-ksawerow


Ładowanie Rozmowy