logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Gabinety profilaktyki zdrowotnej

Gmina Ksawerów otrzymała za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego dotację celową w łącznej wysokości 13.400,00 zł z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt wymieniony w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 86 ze zm.).

W ramach otrzymanej dotacji zostało zakupione wyposażenie do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej im. Igora Sikryckiego w Woli Zaradzyńskiej oraz w Gimnazjum w Ksawerowie.


Ładowanie Rozmowy