logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Maria Waszkiewicz-Beze złożyła uroczyste ślubowanie

Skończyła służbę przygotowawczą, zdała egzamin, a dzisiaj oficjalnie weszła w urzędowe progi.

Maria Waszkiewicz-Beze, mieszkanka naszej gminy i kierownik Referatu Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Gminy Ksawerów, podpisała się dzisiaj pod tekstem przysięgi rozpoczynając pracę (już jako nowy funkcjonariusz publiczny) w naszym urzędzie. 

"Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania" - takie słowa wypowiada każdy z nowych urzędników.

IMG_20181127_081649.jpg

IMG_20181127_081630.jpg

 

 

ilość odwiedzin: - 2058