logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Na tych ulicach będzie widniej po zmroku - prace w terenie już trwają

Nowe latarnie postawione zostaną w ul. Giełdowej (na odcinku od ul. Szkolnej do przepustu) oraz w ul. Towarowej i Hurtowej w Ksawerowie.

Inestycja zostanie zrealizowana w ramach zadania pn.:"Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ksawerów" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałania IV.3.1 Ochrona powietrza  - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

20190814_131219_resized.jpg

20190814_131157_resized.jpg

20190814_131102_resized.jpg

ilość odwiedzin: - 1660