logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Nabór Członków do Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Ruszył nabor kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska. Druga kadencja Rady rozpocznie się na przełomie września i października 2022 roku i będzie trwać dwa lata.

Zachęcamy wszystkie osoby w przedziale wieku od 15 do 26 lat, którym bliskie są zagadnienia związane z polityką klimatyczną, energetyczną i ekologiczną Polski. Do zadań członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej należeć będzie:

  1.  wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, w tym propozycji rozwiązań;
  2. kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;
  3. podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działaniami administracji rządowej klimat, energia i srodowisko.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj.

Zgłoszenia do 30 czerwca 2022 r.

ilość odwiedzin: - 643