herb gminy ksawerow.png
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ | ZAMIESZKAJ | ZAINWESTUJ

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 10.1 "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3"

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w dniach od 6 kwietnia 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r.

 

W przedmiotowym konkursie można otrzymać dofinansowanie na:
Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:
1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
     w formie instytucjonalnej:

  • żłobków
  • klubów dziecięcych
  • opiekuna dziennego

2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:

  • doradztwa zawodowego
  • doradztwa indywidualnego
  • pośrednictwa pracy
  • szkoleń.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 91 %.

Dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj.
 

logotypy.png