logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wynik naboru na członka komisji konkursowej

Informacja

Zarządzeniem Nr 09/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 stycznia 2023 r. ogłoszono nabór na członka komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023.

Termin zgłaszania kandydatów upłynął 19 stycznia 2023 r.

W wyznaczonym terminie nie zgłosił się żaden kandydat.

Wójt Gminy Ksawerów

/-/ Adam Topolski

ilość odwiedzin: - 486