logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Nowe znaki i tabliczki oraz prace porządkowe - czyli gminna brygada w terenie

Pracownicy gminnej brygady remontowo - budowlanej mieli bardzo pracowity kończący się tydzień.

Czym takim się zajmowali?:

  • odnawianiem i konserwacją ławeczek
  • montażem dodatkowej ławczek przy ul. Nowej
  • obsadzaniem nowych znaków pionowych m.in. przy wyremontowanej ul. Obwodowej
  • odświeżaniem barierek przy ul. Obwodowej
  • montażem nowych tabliczek z nazwami ulic (Hubala, Zaradzyńska, Zielona i Karminowa)
  • przycinaniem gałęzi przy Szkole Podstawowej w Woli Zardzyńskiej
  • porządkowaniem skrzyżowania ul. Parkowej i Łódzkiej (z pozostałości czerwonej kapusty)
  • porządkowaniem ul. Giełdowej
  • koszeniem traw
  • czyszczeniem wiat przystankowych