logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Przetarg na odbiór śmieci

Trwa procedura związana z ogłoszeniem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Ksawerów. Ze względu na bardzo dużą przewidywaną wartość zamówienia postępowanie przetargowe musi być opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dopiero po tej publikacji gmina może ogłosić przetarg.

Przygotowując założenia do przetargu pytaliśmy mieszkańców o ich spostrzeżenia i uwagi do przedmiotu zamówienia. Jedyną uwagą wskazaną przez mieszkańców był powrót do odbioru odpadów gabarytowych bezpośrednio z terenu gminy.

W celu spełnienia oczekiwań mieszkańców odbiór odpadów gabarytowych został przewidziany w przygotowanym przetargu – planujemy jednak pewne zmiany w jego realizacji. Problemem było podrzucanie na teren Gminy Ksawerów odpadów niepochodzących z gospodarstw domowych naszych mieszkańców – przywożono je z Łodzi, Pabianic i ościennych miejscowości. Te dodatkowe tony odbieranych gabarytów przekładały się na zwiększenie kosztów ich odbioru.

W 2022 r. odbiór gabarytów planowany jest na marzec, a mieszkańcy będą musieli zgłosić chęć odbioru tych odpadów pochodzących z ich posesji przez podanie swojego adresu pracownikowi urzędu, który przekaże taką bazę adresową firmie odpowiedzialnej na odbiór odpadów.

Dokładna data ww. odbioru zostanie ustalona w umowie z firmą wygrywającą przetarg. Poszczególne częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji pozostały dla mieszkańców bez zmian.

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminy Ksawerów w roku 2022 zostanie rozstrzygnięty do 19 listopada 2021 r., którego to dnia nastąpi otwarcie ofert firm zajmujących się gospodarka śmieciową. Umowa zostanie zawarta z firmą oferującą najniższą cenę, na okres 1 roku (2022).

ilość odwiedzin: - 965