logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Ksawerów

Rysunek przedstawiający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W dniu 20 sierpnia 2022 r. zaczął obowiązywać kolejny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie.
Plan obejmuje powierzchnię około 1 ha (zakres pokazany na mapie) w rejonie skrzyżowania ulic Południowej i Chmielnej w Woli Zaradzyńskiej. Rada Gminy Ksawerów przyjęła plan uchwałą nr LII/410/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Jest to 5 miejscowy plan zagospodarowania uchwalony w tym roku przez Radę Gminy Ksawerów.

Referat Gospodarki Przestrzennej

ilość odwiedzin: - 974