herb gminy ksawerów
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów"

OBWIESZCZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów.

W dniach od 5 lutego 2020 r. do 25 lutego 2020 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, pokój nr 302 w godzinach pracy Urzędu
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ksawerów,
wyłożono do publicznego wglądu
projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 17 lutego 2020 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, w sali nr 201 o godzinie 15:00.

 

Treść obwieszczenia

ilość odwiedzin: - 1169