logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Uwaga! Rodzice przyszłych przedszkolaków - nie przeoczcie terminu rekrutacji

Wójt Gminy Ksawerów określił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów, na rok szkolny 2020/2021:

Treść Zarządzenia Nr 04/2020 Wójta Gminy Ksawerów

W naszej gminie rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat będą mogli składać wnioski rekrutacyjne do wybranej gminnej placówki realizującej wychowanie przedszkolne od dnia 18 do dnia 23 marca 2020 r.

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone dnia 8 kwietnia 2020 r.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria takie jak:

1) dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie dziennym lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje/studiuje w systemie dziennym – 8 pkt.;

2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do placówki, do której składany jest wniosek – 5 pkt.;

3) dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki - 5 pkt.;

4) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin - 3 pkt.;

5) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Ksawerów - 3 pkt.

 

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy.

ilość odwiedzin: - 1225