logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ksawerów na lata 2023-2030”

Ogłoszenie 

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ksawerów na lata 2023-2030”

Wójt Gminy Ksawerów informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ksawerów na lata 2023-2030”.

Konsultacje społeczne mają charakter gminny i uczestniczą w nim w szczególności wszyscy mieszkańcy gminy.

Inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Wójt Gminy Ksawerów.

Celem konsultacji społecznych jest zgromadzenie opinii i uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ksawerów na lata 2023-2030”.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 28 stycznia 2023 r. do 4 marca 2023 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach i terminach:

  1. badanie opinii mieszkańców na temat projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ksawerów na lata 2023-203” poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej, a następnie przyjmowanie opinii, wniosków i uwag złożonych w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy lub przesłanych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną (na adres infrastruktura@ksawerow.com) na formularzu udostępnionym w sekretariacie Urzędu Gminy oraz zamieszczonym na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 4 marca 2023 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy);
  2. spotkania otwartego w dniu 6 lutego o godz. 16.30 w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie;
  3. w formie pisemnej z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie do 04 marca 2023 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

Osobą odpowiedzialną za udzielanie wyjaśnień w sprawie konsultacji jest Pan Andrzej Galla.

ilość odwiedzin: - 490