logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu statutu sołectwa Ksawerów-Południe 

Ogłoszenie
Konsultacje społeczne projektu statutu sołectwa Ksawerów-Południe 

Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Ksawerów-Południe projektu statutu sołectwa Ksawerów-Południe.

Konsultacje będą się odbywały poprzez: wyłożenie projektu statutu do publicznego wglądu na stronie internetowej gminy, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnych tablicach ogłoszeń oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h w godzinach pracy Urzędu.
Konsultacje odbywać się będą od 09.08.2022 r. do 26.08.2022 r.
W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy sołectwa Ksawerów – Południe uprawnieni do głosowania.
Opinie i uwagi dotyczące projektu statutu, która jest przedmiotem konsultacji należy przedstawić na formularzu konsultacji (ankiecie) w terminie od 09.08.2022 r.
do 26.08.2022 r w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ksawerow.com lub dostarczyć osobiście w formie papierowej do siedziby Urzędu Gminy Ksawerów – sekretariat pok. nr 202, w godzinach pracy Urzędu.
Osobą odpowiedzialną za udzielenie wyjaśnień w sprawie konsultacji jest Pani Mariola Kusiak.OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ksawerów

/-/Adam Topolski

Projekt statutu sołectwa Ksawerów-Południe

Załącznik do Statutu Sołectwa Ksawerów-Południe

Formularz

Klauzula RODO

ilość odwiedzin: - 714