logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Płacić za siebie czy też za sąsiada?

W dniu 19 października 2020 r. radni Rady Gminy Ksawerów spotkali się w ramach prac obu Komisji merytorycznych. Jednym z punktów programu spotkania była analiza gminnej gospodarki odpadami i wytyczenie kierunku niezbędnych działań. Z danych otrzymanych z Urzędu Gminy wynika, że opłata za wywóz śmieci wzrosła z ok. 330 zł za tonę w roku 2018 do 968,76 zł w roku 2020. Daje to wzrost opłaty do wysokości prawie 1 zł za kg śmieci.

Na dzień dzisiejszy ceny za wywóz śmieci w gminach ościennych już poszły w górę, np.: Miasto Tuszyn 29 zł/m-c za mieszkańca, Lutomiersk 31 zł/m-c za mieszkańca (u nas to nadal kwota 23 zł).

Gmina nie ma żadnej możliwości zmuszenia firm do składania ofert w ogłoszonych przetargach dotyczących odbioru odpadów. Do ich składania zaproszeni są wszyscy zainteresowani. W związku ze zmianą przepisów dotyczących zamówień publicznych, kolejny przetarg  będzie miał charakter unijny i będzie publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Z terenu naszej gminy wywieziono:

  • w roku 2018 ok. 3 123 ton, koszt 1.035.011 zł,
  • w roku 2019 ok. 3 295 ton, koszt 1.376.779 zł,
  • w 3 kwartałach 2020 roku ok. 2 535 ton, koszt wyniósł już 1.662.407 zł.

Radni zastanawiali się jak ograniczyć ilość odpadów. Stwierdzono podczas obrad takie możliwości jak:

1.zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów,

2.zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów,

3.zagospodarowanie we własnym zakresie bioodpadów,

4.wprowadzenie opłaty za śmieci dostarczane do PSZOK,

5.uczciwe zgłaszanie wszystkich osób zamieszkujących do opłaty śmieciowej (zgłoszono do systemu ok. 7100 osób, szacujemy, że na terenie gminy zamieszkuje ponad 8000 osób),

6.zmiana metody naliczania opłat.

Aby cena za odbiór naszych śmieci nie była bardzo wysoka, a także rozłożona bardziej sprawiedliwie na mieszkańców, zaproponowano zmianę poboru opłat za wytwarzane śmieci w przeliczeniu na ilość zużytej wody, co wprowadzać zaczynają już inne samorządy. Około 80% mieszkańców nie wywozi śmieci do PSZOK-u, choć płacimy za niego wszyscy. Czy jeśli więc ktoś ma działkę o pow. 1000 m2 powinien za bioodpady płacić tyle samo, jak ktoś kto ma działkę o powierzchni 5000 m2 ?

Być możedobrym rozwiazaniem byłoby wprowadzenie systemu wagowego w zakresie odbioru śmieci zmieszanych i zamontowanie na śmieciowych pojemnikach czipów z danymi właścicieli nieruchomości?

Jeśli będziecie mieli Państwo swoje propozycje, prosimy przedstawić je Radnym ze swojego okręgu wyborczego. Przygotowany jest materiał pod obrady Rady Gminy, która będzie decydować o ostatecznym kształcie systemu naliczania opłat i ich wysokości. Bardzo dziękujemy tym mieszkańcom, którzy informowali Urząd Gminy o nieprawidłowościach zaistniałych w czasie wywozu śmieci przez firmę Remondis Sp. z o. o.

Wszyscy zgłoszeni do systemu odbioru śmieci ponoszą koszty ich odbioru. Stawka opłaty za wywóz odpadów jest uzależniona przede wszystkim od przepisów tworzonych na najwyższym szczeblu państwa, ale też od uczciwości mieszkańców gminy, od nas, od naszych sąsiadów, od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Szanowni Mieszkańcy, niech każdy z nas płaci za własne śmieci, niech nasz sąsiad zgłosi do opłat wszystkie osoby współzamieszkujące i płaci za własne śmieci. Zwracajmy również uwagę na rzetelne postępowanie pracowników firmy wywożącej odpady. Zadbajmy wspólnie o nasze finanse!”

 

ilość odwiedzin: - 528