logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Radni w pracy

Wczoraj z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego w OSP, w Woli Zaradzyńskiej odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Samorządowo – Społecznej. W posiedzeniu poza radnymi uczestniczył także Wójt Gminy Ksawerów – Adam Topolski, sekretarz Gminy  - Monika Sroczyńska, skarbnik Gminy – Katarzyna Rogalewska oraz inni urzędnicy Urzędu Gminy Ksawerów. Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – radny Bogdan Dublewski. Od godziny 15.00 do późnych godzin wieczornych omawiano i opiniowano uchwały na jutrzejszą sesję, ustalano zasady wynajmu i użyczenia oraz odpłatności za wynajem infrastruktury sportowej i pomieszczeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów oraz rozstrzygano o różnych sprawach bieżących skierowanych do radnych od ostatniego spotkania.

Radni czytający dokumenty Radni w pracy

ilość odwiedzin: - 1489