logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Podsumowań czas

Na grafice cztery fotografie przedstawiające inwestycje. Na środku grafiki herb gminy

Rok 2023 był dla Referatu Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych niezwykle pracowity, ale dzięki temu też bardzo owocny dla gminy.

Pracownicom ww. referatu udało się pozyskać, w samym tylko 2023 r. ponad 17 mln zł. z zewnętrznych źródeł, a łącznie w latach 2022-2023, było to ponad 30 mln zł. środków finansowych pochodzących ze źródeł krajowych oraz Unii Europejskiej. Pozwoliło to rozpocząć oraz zrealizować wiele inwestycji, których wykonanie nie byłoby możliwe bez udziału tych środków.

Przeprowadzono 27 postępowań przetargowych (trzy z nich są w toku), w wyniku których zawarto umowy na łączną kwotę ponad 12 mln zł.

Ponadto przeprowadzono 24 postępowania w trybie rozeznania rynku, w wyniku których zawarto umowy na łączną kwotę niemal 640 tyś. zł.

Z ważniejszych realizacji należy wymienić:

 • Projekt i przebudowę ul. Rzepakowej,
 • Rozbudowę ul. Żytniej,
 • Modernizację dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie,
 • Utwardzenie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie (więcej miejsc parkingowych),
 • Remont ulicy Cichej i Prześwit,
 • Projekty: Ośrodka Zdrowia, drogi ul. Świerkowej, drogi ul. Zaradzyńskiej,
 • Przebudowa ul. Miłej,
 • Przebudowa chodników w ul. Zachodniej, Traktorowej, Złotej, Wschodniej,
 • Budowa sieci wod-kan w ul. Łódzkiej (od nr 11 do 19) oraz ul. Dolnej,
 • Budowa rurociągu tłocznego z przepompownią w ul. Sienkiewicza.

W planach na przyszły rok i kolejne lata jest m.in.:

 • przetarg na budowę Ośrodka Zdrowia,
 • przebudowa/rozbudowa dróg: ulice: Pomorska, Piaskowa, Ametystowa, Bursztynowa, Klonowa, Handlowa, Targowa,
 • przetargi na dalszą rozbudowę sieci wod-kan oraz dróg dla pieszych (chodników)

To tylko część planów, bo jak pokazują wcześniejsze lata, gmina nie zwalnia tempa.
Nie byłoby to możliwe bez ogromnego zaangażowania wszystkich pracowników urzędu, którzy dokładają wszelkich starań, aby w naszej gminie czuli się Państwo po prostu dobrze.

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych 

ilość odwiedzin: - 363