logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przewodniczący Bogdan Dublewski zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 21 lipca 2022 r., o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Ksawerów (II p. sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji.
  2. Przedstawianie porządku obrad komisji.
  3. Omówienie i zaopiniowane planu działania Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
  4. Omówienie i zaopiniowanie pism Dyrektora SP ZOZ MEDiKSA
  5. Przekazanie budynków przy ul. Majora Hubala 51/53 w Woli Zaradzyńskiej w formie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej (opinia).
  6. Wydzierżawienie gruntów położonych w Pabianicach przy ul. Rypłutowickiej – działki nr ew. 132/2, 132/3, 1341, 130 oraz 242 obręb P-24 (opinia).
  7. Sprawy różne i wniesione.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

ilość odwiedzin: - 581