logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Powrót do zdrowia - powrót do pracy

plakat z informacjami jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia zdrowia nie możesz wrócić do pracy zgłoś się do programu kompleksowej rehabilitacji.

Powrót do zdrowia - powrót do pracy

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i zyć pełnią życia - zgłoś się do nas i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej.

Zgłoś sie do Programu Kompleksowej Rehabilitacji! Otrzymasz wszechstronną pomoc:

  • w wyborze i nauce nowego zawodu,
  • w znalezieniu pracy lub rozpoczęciu działalności gospodarczej,
  • w poprawie stanu zdrowia,
  • w odzyskaniu wiary we własne możliwości

Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej prowadzone w ramach Projektu"Wypracowanie i pilotazowe wdrożenie modelu komleksowej rehabilitacji umożliwjającej podjęcie lub powrót do pracy" nr:POWR.02.06.00-00-0057/17 realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przez Budzet Państwa.

Kontakt PFRON:

Infolinia:(22) 50 55 600

Adres email: ork@pfron.org.pl

www.rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

ilość odwiedzin: - 614