logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Prace inwestycyjne na ulicach Rzepakowej i Hubala

Projekt i budowa ul. Rzepakowej

 

tablica informacyjna Polski Ład przebudowa ulicy Rzepakowej

W ramach zadania „Projekt i budowa ul. Rzepakowej” wykonawca Włodan wzmocnił podłoże mieszanką związaną cementem, ułożył podbudowę pomocniczą z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz położył pierwszą warstwę bitumiczną – podbudowę. Do ułożenia została jeszcze warstwa wiążąca i ścieralna.

Droga asfatlowa z prawej strony znaki drogowe w głębi widoczny zaparkowany samochód ciężarowy.
Ulica asfaltowa z prawej i lewej strony pola uprawne.

„Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Ksawerów” ul. Hubala – Wydział Infrastruktury.


 

Tablica informacyjna Hubala

W ramach inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów” wykonawca JONTEX kontynuuje roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Hubala.

Na poboczu drogi asfaltowej koparka podczas wykonywania prac ziemnych.
Wykop z częściowo przysypanymi studzienkami betonowymi.

Wydział Infrastruktury

ilość odwiedzin: - 247