logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Prace na terenie gminy - ciąg dalszy

Na ul. Uroczej i Bocznej naprawiono ubytki w nawierzchni jezdni.

Dwóch mężczyzn równa drogę.

Wykoszono teren przy kapliczce

Pracownik kosi trawę.

Odtworzono alejkę w parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie.

Alejka parkowa wysypana kruszywem.

Oznakowano granicę Gminy Ksawerów.

Pracownik obsadza na poboczu drogi znak z herbem gminy.

Na ul. Świerkowej ustawiono bariery drogowe wraz z oznakowaniem pionowym.

Dwa pachołki po prawej biały po lewej czerwony w tle na drodze stoi samochód. Dwóch mężczyzn stoi koło znaku, jeden z nich ustawia go. W tle widoczny samochód.

„Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Ksawerów”
ul. Tymiankowa i ul. Akacjowa – Wydział Infrastruktury.

Tablica informująca o dofinansowaniu.

W ramach inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów” wykonawca zrywa stare krawężniki w ciągu ul. Tymiankowej. Po ustawieniu nowych krawężników w planach jest odtworzenie nawierzchni bitumicznej.

Droga z wykopanym rowem. Pierwszy pachołek przewrócony reszta w oddali stoi przy wykopie.

Referat Infrastruktury

ilość odwiedzin: - 432