logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Prace porządkowe na terenie gminy - ciąg dalszy

Przy ulicach Bocznej i Radosnej został uformowany odcinek rowu przydrożnego, który odwodnił drogę.

Pracownik pracuje szpadlem w kałuży. Traktor pracujący na poboczu drogi

Przy ul. Rzepakowej zamontowano tablicę informacyjną odnośnie rozpoczętej inwestycji.

Trzech pracowników montuje tablice informacyjną na poboczu drogi.

Na ul. Obwodowej utwardzono fragment nawierzchni kruszywem drogowym.

Pracownik rozgarnia kruszywo w tle stoi traktor.

Wzdłuż torowiska w ciągu ul. Łódzkiej postawiono słupki z nazwami ulic oraz ustawiono znaki drogowe stałej organizacji ruchu w rejonie ul. Łaskiej i Łódzkiej.

Pracownik maluje na zielono słup na którym zawiesi nazwę ulicy. Dwóch pracowników montuje znak, w tle widoczny samochód.

Uporządkowano również teren przy szkole w Woli Zaradzyńskiej, skoszono trawę, wyczyszczono rów i przepust.

Pracownik czyści rów przydrożny.

„Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Ksawerów”
ul. Tymiankowa i ul. Akacjowa

Tablica informująca

W ramach inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów” wykonawca odtworzył warstwy bitumiczne jezdni ul. Kosmowskiej.

Maszyna specjalistyczna kładzie nakładkę asfaltową.

Referat Infrastruktury

ilość odwiedzin: - 321