logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Prace z nawierzchniami w gminie

Budowa sieci wod – kan wraz z odejściami w ul. Dolnej od ul. Wschodniej do posesji nr 18”.

Wykonawca Marcopol sp. z o.o. zakończył roboty wod – kan w ul. Dolnej. W ostatnich dniach została wykonana warstwa wiążąca w ramach odtworzenia nawierzchni bitumicznej.

Maszyna kładzie nawierzchnię asfaltową z lewej strony stoi człowiek który jej dogląda.
Sprzęt specjalistyczny nakłada nawierzchnię asfaltową.

Remont ul. Cichej w Ksawerowie

Wykonawca remontu ul. Cichej w Ksawerowie jakim jest ZRD Sp. z o. o. przystąpił do prac ziemnych – korytowania, wzmocnienie podłoża gruntowego stabilizacją cementową oraz układania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Koparka rozsypuje kruszywo pod asfalt.

Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Ksawerów”
ul. Akacjowa – Wydział Infrastruktury.

 tablica informacyjna

W ramach inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów” wykonawca JONTEX rozpoczął roboty związane z otworzeniem nawierzchni bitumicznej. Warstwę wiążącą ułożono na ul. Polnej i na części ul. Akacjowej.

Ul. Akacjowa podczas skrapiania emulsją asfaltową.

 Ulica podczas zmiany nawierzchni z prawej strony zaparkowana koparka.

Ul. Polna podczas układania warstwy wiążącej.

Fragment ulicy Polnej z nową nawierzchnią.

Referat Infrastruktury

ilość odwiedzin: - 344