logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Ogłoszono przetargi

Gmina Ksawerów ogłosiła dwa przetargi:

- przetarg na przebudowę boisk sportowych przy SP w Ksawerowie - termin składania ofert ubiega 10 lutego 2020 r.o godzinie 11:00;

- przetarg na rozbudowę ul. Giełdowej i ul. Miele w Ksawerowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - termin składania ofert ubiega 10 lutego 2020 r.o godzinie 12:00.

 

Szczegóły ogłoszeń o zamówieniach dostępne na stronie BIP Gminy Ksawerów.

ilość odwiedzin: - 1643